background_texture background_texture

הכנו לכם Quiz מהסרטים! האם אתם מוכנים לאתגר?

dots_texture

נותנים במה ל-נעשה טוב יהיה טוב

הצטרפו אלינו לעשיית הטוב וליצירת מציאות טובה עבורנו ועבור סביבתנו: זה יכול להיות שיח חיוב ופירגון לאחרים ברשתות החברתיות ובכלל, מחשבה אופטימית, יציאה להתנדבות, וכל עשייה טובה למען הזולת והסביבה. כולנו יכולים לעשות מעשים טובים- קטנים או גדולים, לפי נטיית ליבנו. יחד נממש את הטוב!