תפריט

מדיניות פרטיות

על-ידי שימוש באתר, כהגדרתו בתנאי השימוש הינך נותן את הסכמתך למדיניות הפרטיות שלהלן, המתארת את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש בנתונים שאתה מספק דרך האתר. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים במסמך זה, אל תשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו בכל צורה שהיא. ברוח טובה, אנו מכירים בחשיבות הפרטיות. מדיניות זו חלה לגבי כל השירותים המוצעים על-ידי רוח טובה באתר.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות זו, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר ב: info@good-deeds-day.org.il.

מידע שאנו אוספים ואופן השימוש בו:

אלא אם נאמר אחרת במסמך זה, רוח טובה לא תמסור מידע אישי בר זיהוי שלך לצד שלישי מבלי לקבל תחילה את הסכמתך מראש ובכתב. לצורך מתן השירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע הבאים:

 • מידע הנמסר על ידך – כאשר אתה נרשם לאתר, אנו מבקשים ממך פרטי התקשרות. אנו עשויים להוסיף למידע שתספק לנו מידע שנקבל מצדדים שלישיים. לדוגמא, אם התקבל מיקוד לא מדויק, אנו עשויים להשתמש בתוכנה של צד שלישי על מנת לתקנו.
 • מידע בעמוד הפרופיל שלך – כאשר הינך נרשם לאתר, ייתכן כי תהיה לך אפשרות ליצור עמוד פרופיל אישי ו/או לקשר לאתר את הפרופיל שלך מרשתות חברתיות. מידע הפרופיל שלך, כולל שמך, כתובת הדוא"ל ותמונתך, מוצגים לאנשים ברשתות שצוינו בהגדרות הפרטיות שלך כדי לאפשר לך לתקשר עם ארגונים, קבוצות ופעילים.
 • מידע אישי – אנו עושים שימוש במידע האישי שלך רק למטרות מסוימות ומוגבלות. אנו מבקשים רק נתונים מספיקים, רלוונטיים ושאינם מופרזים לצורך מטרות אלו. מטרות אלו כוללות: זיהוי אישי, תפעול האתר ומתן השירות, לאפשר לנו ליצור איתך קשר לצורך שירות לקוחות ככל שיהיה בכך צורך, הודעה על שירותים חדשים שנספק, משלוח מידע שהתבקש על שירותים ופעילות, מטרות פנימיות של עזרה בשיפור השירותים שלנו, סיוע בפתרון בעיות הקשורות עם השירות וכל מטרה הקשורה עם מתן השירותים באתר.
 • מידע על משתמשים – כשאתה משתמש בשירותים שלנו, אנו מקבלים ומתעדים באופן אוטומטי מידע מהמחשב, המסמכים והדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מידע על קוקיות (cookies), ומאפייני תוכנה וחומרה.
 • קוקיות (cookies) – כאשר הנך משתמש בשירותים שלנו, אנו עשויים לשלוח קוקיות – קובץ המכיל שרשרת של תווים – למחשב שלך שמזהה את הדפדפן שלך באופן ייחודי. אנו משתמשים בקוקיות על מנת לשפר את איכות השירות שלנו על-ידי אחסון העדפות המשתמש ומעקב אחר מידע המשתמש. רוב הדפדפנים מוגדרים מלכתחילה כך שיקבלו קוקיות, אולם באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל הקוקיות או יציין מתי נשלחת קוקית. יחד עם זאת, חלק מהשירותים עלולים שלא לתפקד כראוי ו/או לא להיות זמינים כלל במצב של ניטרול קוקיות. רוח טובה עשויה להשתמש במידע "הנאסף באופן אוטומטי" ומידע על "קוקיות" על מנת: (א) לזכור את המידע שלך כך שלא תצטרך להקלידו מחדש במהלך ביקורך או בפעם הבאה בה תבצע גישה; (ב) לפקח על המדדים המצטברים של השימוש באתר, כגון מספר המבקרים הכולל והעמודים שבוצעה אליהם גישה; (ג) לספק מדדים כאמור למשתמשים ככל שהם נוגעים לתוכן שהעלו משתמשים כאמור; וכן (ד) לעקוב אחר הכניסות שלך.
 • פניות ממשתמשים – כאשר אתה שולח דואר אלקטרוני או פניה אחרת לרוח טובה, אנו רשאים לשמור פניות אלו על מנת לעבד את שאלותיך, להגיב לבקשותיך ולשפר את השירותים שלנו. כמוכן, בעת משלוח פנייה הנך מסכים כי רוח טובה ו/או מי שמפעיל את האתר מטעמה יעשה שימוש בכתובת ממנה נשלחה הפנייה על-מנת לשלוח אליך תגובה.
 • קישורים – רוח טובה עשויה לספק קישורים לאתרים אחרים כשירות ללקוחותינו. רוח טובה אינה אחראית לנוהגי השמירה על הפרטיות של אתרים אחרים. הצהרת פרטיות זו חלה באופן בלעדי לגבי מידע שנאסף על ידינו.
 • ילדים – אם הנך מתחת לגיל 18, עליך להשיג הסכמה מהוריך טרם השימוש בשירות שלנו. רוח טובה לא תיצור קשר או תתקשר ביודעין עם ילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמת ההורים כאמור. אם יש לך סיבה להאמין שילד נתן לנו מידע אישי אודותיו, אנא צור עימנו קשר לכתובת המופיעה לעיל ואנו ננסה למחוק מידע זה ממאגרי הנתונים שלנו.
 • תחזוקה – רוח טובה משתמשת במידע שאתה מספק או שאנו אוספים על-מנת להפעיל, לתחזק, לחזק ולספק את כל המאפיינים והשירותים המצויים באתר.
 • דואר אלקטרוני – אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך, למטרת פניות אדמיניסטרטיביות, כמו להודיע לך על עדכונים מהותיים לאתר, הודעות בנוגע לשירותים חדשים שמוצעים, למטרות שירות לקוחות, לטיפול בנושאי הפרת זכויות יוצרים או לשון הרע, או כדי ליצור עמך קשר בנוגע לכל תוכן שפרסמת באתר. אנו נבקש הסכמתך למשלוח דברי דואר כאמור.
 • ניתוח – רוח טובה משתמשת בכל המידע שאנו אוספים על-מנת להבין את מגמות השימוש וההעדפות של המשתמשים שלנו על בסיס אגרגטיבי, לשפר את הדרך בה האתר עובד ונראה, וליצור תכונות ושימושים חדשים.

בעת ההרשמה ו/או כניסה לאתר תהיה לך אפשרות להירשם לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים בנוגע לפרויקטים, שירותים והתנדבויות חדשות וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה על-ידי שליחת מייל לכתובת info@good-deeds-day.org.il.

שימוש למטרות אחרות:

כאשר אתה מצטרף לשירות מסוים הדורש הרשמה, אנו מבקשים ממך למסור מידע אישי ופרטי התקשרות. אם נשתמש במידע הזה באופן השונה מהמטרה לשמה הוא נאסף, אזי תינתן לך האפשרות לסרב לשימוש כאמור.
הנך יכול לסרב למסור מידע אישי, ובמקרה זה יתכן ורוח טובה לא תוכל לספק לך שירותים אלו.

שיתוף מידע:

רוח טובה חולקת מידע אישי עם צדדים שלישיים בנסיבות המוגבלות הבאות בלבד:

 • קיבלנו את הסכמתך. אנו מבקשים את הסכמתך המפורשת (opt in) לכל שיתוף של מידע אישי רגיש.
 • אנו מספקים מידע כאמור לעמותות ולחברות הקשורות עמנו או צדדים שלישיים מטעמנו, לצורך מטרות מתן השירות ופרויקטים התנדבותיים כגון "יום מעשים טובים", ובכפוף להתחייבותם לשמירת סודיות.
 • אנו מאמינים בתום לב כי גישה, שימוש, שימור או גילוי של מידע כאמור הוא הכרחי באופן סביר כדי: (א) למלא אחר כל דין, הליך משפטי או דרישת רשות מוסכמת, (ב) לאכוף הסכמים רלוונטיים, כולל חקירת הפרה פוטנציאלית שלהם, (ג) לגלות, למנוע או לטפל בדרך אחרת בהונאה, אבטחה או עניינים טכניים, (ד) הכרחי במידה סבירה למען המשך מתן השירות או (ה) להתגונן מפני נזק קרוב צפוי לזכויות, לרכוש או לבטיחות של רוח טובה, משתמשיה או הציבור כנדרש או מותר על פי דין.
 • רוח טובה רשאית להמחות את זכויותיה באתר לאחר ולהעביר לו את המידע האישי ובלבד שהסכים להיות כפוף למדיניות שמירת הפרטיות.
 • אנא זכור, כי על אף האמור בכל מקום אחר במדיניות זו, ככל שתחשוף מידע כלשהו, כולל מידע אישי בפרופיל שלך ו/או בהעלאת תגובות, הודעות, תמונות, קטעי וידאו וכו' באתר, מידע זה הופך פומבי וגלוי והנך מסכים לכך בשימושך באתר זה.

קבלני משנה וספקי שירות:

אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות. לדוגמה, אנחנו משתמשים בחברה חיצונית לעיבוד כרטיסי אשראי ובחברה חיצונית לעיבוד המחאות בנקאיות כדי לחייב אותך עבור ביצוע עסקאות. בנוסף, אנחנו גם מסתמכים על ספקי שירות כדי לבצע משלוחים. חברות אלה אינן רשאיות לשתף, לאחסן או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא למטרת מימוש עסקאות ו/או תפעול האתר. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, כל המידע מוחזר אלינו. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע מצטבר עם ספקי השירות שלנו. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את החברים שלנו והמבקרים באתר האינטרנט שלנו.

שינוי או הסרת מידע:

 • משתמשי האתר יכולים לשנות או למחוק מידע מסוים מהפרופיל שלהם (ככל שישנו) בכל זמן על-ידי התחברות לחשבונם והמידע יעודכן באופן זמן קצר לאחר מכן. מידע שהוסר יכול להישאר בהעתקי גיבוי לפרק זמן סביר אבל באופן כללי לא יהיה זמין למשתמשים של רוח טובה, אלא על-ידי צדדים שלישיים שאינם בשליטת רוח טובה כגון ספקי שירות המאנדקסים תוכן מקוון. עם זאת, כל מידע ששיתפת/העלית בטוקבקים או תגובות בפורומים אינו ניתן להסרה ו/או שינוי לאחר העלאתו. כמוכן, אנא קח לתשומת לבך כי לרוח טובה אין כל שליטה על חשבונותיך במדיות החברתיות ו/או על ההרשאות שהענקת לנותני השירות הקשורים עמם. ככל שברצונך לשנות ו/או למחוק פרסום או פריט מידע הקשור עם חשבונות אלו עליך לפנות ישירות לנותן השירות הרלוונטי.
 • במקומות שבהם אתה עושה שימוש באפשרויות התקשורת של שירותי שיתוף המידע עם אנשים אחרים באתר.

אבטחת מידע:

אנו נוקטים אמצעי בטיחות סבירים על-מנת להתגונן מפני ביצוע גישה בלתי מורשית או שינוי, גילוי או השמדה בלתי מורשים של נתונים.

 • אנו עושים מאמצים סבירים לשמור על השלמות של המידע אישי שאנו אוספים ולהגן על הפרטיות והביטחון של לקוחותינו. אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד הכרחי לעשות כן, באופן סביר, למטרות שלשמן הוא נאסף.
 • אנו מגבילים את הגישה למידע אישי אודותיך לעובדים, קבלנים ושלוחים שאנו מאמינים כי יש להם צורך סביר לקבל מידע זה. אנשים אלו כפופים להתחייבויות לשמירת סודיות.
 • השרתים ומאגרי הנתונים שלנו מוגנים על-ידי טכנולוגיית אבטחה ברמה סבירה/המקובלת (כגון: firewall).
 • על אף שאיננו יכולים להבטיח הגנה מפני כל הפסד, שימוש בלתי ראוי, גילוי בלתי מורשה, שינוי או השמדה של נתונים, אנו עושים מאמצים סבירים למנוע מקרים מצערים כגון אלו.

שלמות נתונים, ביצוע גישה למידע אישי ועדכונו:

עם קבלת בקשתך בכתב ומידע מספיק על מנת לאפשר לנו לזהות את המידע האישי שלך, אנו נגלה לך את המידע שיש ברשותנו אודותיך. לבקשתך אנו נעדכן, נתקן או נמחק, בכפוף לדין, כל מידע אישי שאינו מדויק ונודיע לכל צד שלישי המקבל את המידע על השינויים הדרושים.
אנו מבקשים ממשתמשים לזהות את עצמם ואת המידע המבוקש לגישה, תיקון או הסרה טרם עיבוד בקשות כאמור, ואנו עשויים לסרב לקבל בקשות שחוזרות על עצמן או שהינן שיטתיות באופן בלתי סביר, הדורשות מאמץ טכני בלתי פרופורציונלי, מסכנות את פרטיותם של אחרים, שהנן בלתי מעשיות באופן קיצוני, או שלא נדרשת גישה עבורו אלמלא הבקשה.

אכיפה:

רוח טובה בודקת את עמידתה במדיניות זו בקביעות. הנך מוזמן להפנות כל שאלה או חשש בנוגע למדיניות זו או לטיפול שלנו במידע אישי על-ידי יצירת קשר עמנו כמפורט לעיל. כאשר אנו מקבלים טענות רשמיות בכתב, מדיניות רוח טובה היא ליצור קשר עם המשתמש המתלונן בנוגע לטענותיו. אנו נשתף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות המתאימות, כולל רשויות מקומיות להגנה על מידע, לצורך פתרון כל תלונה בנוגע להעברת מידע אישי, אשר לא ניתן לפתרה בין רוח טובה לבין אדם פרטי.

שינויים למדיניות שמירת פרטיות זו:

רוח טובה רשאית לעדכן מדיניות זו. אנו ניידע אותך לגבי שינויים מהותיים באופן בו אנו מטפלים במידע אישי ע- ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הראשית המצוינת בחשבונך או על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר שלנו.

שאלות:

אם יש לך שאלות כלשהן אודות מדיניות שמירת הפרטיות או חששות בדבר הדרך בה אנו מעבדים את המידע האישי שלך, אנא צור קשר עמנו ב: info@good-deeds-day.org.il.