459x409

פרוייקט הדגל השנתי של עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון הוא "יום מעשים טובים", המתקיים משנת 2007 כיום שיא לעשייה התנדבותית, קהילתית וסביבתית.

במסגרת יום מעשים טובים, אלפי פרוייקטים התנדבותיים קורמים עור וגידים בכל רחבי הארץ וכל אדם המעוניין לעשות טוב, מוזמן לקחת חלק בפעילות.

ביום מעשים טובים האחרון, השביעי במספר, התגייסו למעלה מ-370,000 ישראלים למען החברה והקהילה במסגרת כ-5,000 פרויקטים קהילתיים וסביבתיים שהתקיימו בכל הארץ.

קרא עוד

© כל הזכויות שמורות 2014
יום מעשים טובים ביוזמת