תפריט

הנחיות ודגשים

 • עבודות מקצועיות כגון גיזום עצים, כיסוח עשביה וקוצים בכלי מכני, יש לבצע על – ידי גנן מקצועי לפני יום האירוע.
 • בבורות פתוחים ויתר מכשולים מסוכנים- עליכם לטפל באופן מקצועי לפני יום האירוע.
 • ילדים יעבדו בהשגחת מבוגר, בעבודות כגון קילטור ידני ושתילת פרחים וצמחי תבלין בכפות שתילה.
 • יש להרחיק ילדים בעת עבודה עם כלים כגון מעדרים, אתי חפירה וקלשונים מחשש לפגיעה בעת הנפת הכלי.
 • יש לבוא בנעליים סגורות, עדיפות נעליים גבוהות, לחבוש כובע , ולדאוג לכמות רבה של מי שתייה.

אופן הטמעת קומפוסט ושתילה

קומפוסט – דשן אורגני הנוצר מזבל אורגני שהתפרק והוספתו לאדמה מיטיב עימה.

מהלך העבודה

 • נקו את הקרקע מעשביה- מומלץ לעקור מהשורש.
 • יש לשפוך שק קומפוסט – 30 ליטר לכל 10 מ”ר (מטר מרובע) גינה.
 • לקלטר -“לערבב”, להפוך את האדמה והקומפוסט.
 • לפי הנחיית גנן שבדק את טיב הקרקע, ניתן להגדיל את כמויות הקומפוסט.

הסבר לשתילה ולנטיעת עצים

החומרים אותם נספק פרחי העונה ושתילים קטנים.

מהלך העבודה

 • את השתילים שותלים בעזרת כף – צרו עם הכף בור בעומק בית השורשים ופי 3 יותר רחב ממנו, ושתלו.
 • השקו מיד לאחר השתילה בכמות מים גדולה.
 • בהמשך השקו באופן מידתי, על הקרקע להישאר לחה אך לא מוצפת.
 • שתילים גדולים יותר או עצים – חפרו בור בעזרת המעדר, בעומק בית השורשים וברוחב פי 3 ממנו ומלאו את הבור במים.
 • ערבבו את האדמה שהוצאתם עם 30% קומפוסט, הוציאו את השתיל מהכלי בו הגיע ושתלו מיד, על צוואר השורש להיות בגובה פני הקרקע לאחר השתילה.
 • החזירו את האדמה מבלי להדק יותר מדי.
 • את עודפי האדמה סדרו סביב השתיל ליצירת גומה שתסייע בהשקיה. המשך השקיה לפי הצורך לשמירת האדמה לחה.