תפריט

מדיניות קמפיין יום המעשים הטובים בשיתוף נועם חורב

מדיניות פרטיות- קמפיין יום המעשים הטובים

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תשתתף בקמפיין (כהגדרתו בתקנון הזמין בכתובת https://www.good-deeds-day.org.il/gddil-terms2020/ ("תקנון")). תנאי התקנון חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
בהשתתפות בקמפיין אתה מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי אתה מסכים לכך שעמותת רוח טובה (להלן "אנחנו" ו/או "העמותה") תעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם) שיגיע לידיה בקשר עם הקמפיין בהתאם למדיניות פרטיות זו. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך אם לא תספק אותו לא תוכל להשתתף בקמפיין. אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה תשתתף בקמפיין.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

 1. הסכמה
  להלן דוגמאות למידע שעשוי להיאסף כתוצאה מהשתתפותך בקמפיין ולדרכי השימוש בו. אתה נותן בזאת את הסכמתך לעמותה לאיסוף, עיבוד, שימוש, פרסום והעברת המידע האישי שלך (להלן "המידע").
 2. איסוף המידע
  2.1. תכני המשתתף
  אנו עשויים לאסוף, לעבד, לתעד לפרסם ולהעביר כל מידע שתעביר, תעלה ו/או תשלח תוך השתתפותך בקמפיין, לרבות כל מידע שתספק לנו במהלך התכתבויות ושיחות עם נציגינו.
  2.2. מידע טכני ותעבורת תקשורת
  אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה וחותמות תאריך/שעה. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתתף בקובצי יומן רישום כדי לנתח השתתפותו ולשמור כתובות IP
  2.3. מידע מגורמים שלישיים
  אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך. מידע זה עשוי לכלול: פרטים עדכניים של שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ופרטים מרשתות חברתיות.
  2.4. מידע שאתה מספק
  בעת השתתפותך בקמפיין תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, ומספר טלפון.
  2.5. קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons)
  קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות בדפדפן שלך וקשורות למידע. קוקיס אינם מזיקים לדפדפן שלך ואינם כשלעצמם יכולים לשמש לגילוי זהותך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים בדפדפן שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת והשתתפות בקמפיין על-ידי המשתתף. נעשה שימוש בקוקיס לצרכי איסוף המידע המפורט במדיניות זו. בדרך כלל הדפדפן קולט קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנחנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לנו לזהות משתתפים בעת השתתפותם בקמפיין ולעקוב אחר השתתפותם. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתתף בקמפיין. עם זאת השתתפות זו עשויה להיות מוגבלת.
  אנו עשויים גם לעשות שימוש בקמפיין בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס ולנטר את השתתפותך בקמפיין.
 3. שימוש במידע
  3.1. מטרות שימוש
  השימושים שאנו עשויים לעשות במידע כוללים בין היתר גם את המטרות הבאות: (1) זיהוי אישי; (2) תפעול ושיפור הקמפיין; (3)ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.
 4. הגבלת גיל
  אם אתה מתחת לגיל 18, עליך לקבל הסכמת הורה לפני השתתפות בקמפיין. אם יש לך סיבה להאמין שילד סיפק לנו מידע עליו, אנא צור איתנו קשר בכתובת info@good-deeds-day.org.il ואנו נעשה מאמצים למחוק את המידע הנ"ל ממאגרי המידע שלנו.
 5. שיתוף והעברת המידע
  העמותה תשתף את המידע במקרים הבאים: (1) כשהשיתוף נדרש לתפעול הקמפיין; (2) כאשר נתת את הסכמתך לכך; (3) לצורך עמידה בדרישות כל דין או מניעת הונאה או נזק, לרבות בירור הפרות אפשריות; ו/או (4) במקרה של מיזוג ו/או מקרה בו מועברת השליטה בעמותה.
 6. אבטחת המידע ושמירתו
  אנחנו נוקטים צעדים סבירים כפי שנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנחנו גם מגבילים את הגישה בעמותה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים/מתנדבים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית. אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני info@good-deeds-day.org.il . אנו שומרים את המידע רק לתקופה הדרושה לצורך מימוש המטרות שלשמן הוא נאסף או לצורך עמידה בכל דרישת דיווח משפטית או אתית או דרישת שמירת מסמכים.
 7. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי
  באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של המידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך לכתובת הבאה: info@good-deeds-day.org.il אנחנו לא גובים תשלום עבור בקשת עדכון. עם זאת, עבור בקשה אחרת, אנו עשויים לגבות תשלום לצורך כיסוי עלויות הוצאת הבקשה לפועל. בקשה למחיקת המידע כפופה לכל חובה משפטית ואתית או חובת שמירת מסמכים החלה על העמותה. אנו עשויים לסרב בקשות אשר חוזרות על עצמן באופן שיטתי, דורשות מאמץ טכני לא פרופורציונאלי, מסכנות את פרטיותם של אחרים, או שאינן ניתנות לביצוע.
 8. אכיפה
  העמותה בוחנת באופן קבוע את עמידתה במדיניות פרטיות זו. אל תהסס לפנות אלינו בכתובת info@good-deeds-day.org.ilבכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לטיפול שלנו במידע. כאשר אנו מקבלים תלונות רשמיות בכתב, מדיניות העמותה היא ליצור קשר עם המשתתף המתלונן. נשתף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות המתאימות, כולל רשויות אבטחת מידע מקומיות, על-מנת לפתור כל תלונה בנוגע להעברת המידע שאין באפשרות העמותה לפתור אותה עצמאית.
 9. שינויים במדיניות הפרטיות
  אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר שלנו. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע.