תפריט

"שירים ליום מעשים טובים"

שיר חדש. כל יום.

יותר לתת יותר לשמוח

שחר סיני

ימים טובים באים עלי
כל הדלתות נפתחות
חיים שלמים עברו עלי
טוב יותר או טוב פחות
היום הזה קטן עלי
אני נותן קצת מעצמי
היום הזה גדול מדי
הוא ממלא את נשמתי
היום אני פותח דלת
לזו שנסגרה
היום אני מושיט ידיים
להיא מהשכונה
היום אני פותח דלת
לחלומות של אחרים
היום אני מושיט ידיים
ומחקז פה חברים
פחות עצמי
יותר אנחנו
יותר לתת מלקבל
פחות אני
יותר לגשת
להעניק ולשפר
היום אני סולל פה דרך
לזו שנשללה
היום אני מחזיר חיוך
להוא שבפינה
יותר לתת
יותר לשמוח
יותר להיות בשביל הכלל
יום כזה נותן לי כח
ביום כזה אני נשאר
היום אני פותח דלת
היום אני קצת מאושר

בחזרה לשירים