חודש: אוגוסט 2017

חצי שעה מזמנך

קצת השראה לעשיית טוב בכל זמן ובכל מקום!