באר שבע-סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בפרויקט 'עושים רחוב'